Məhəmməd peyğəmbər - Nurdan yaradılmış Azər Allahıdır


   

Tarix:      www.gilarbeg.com Saytı